Referencie podľa odvetvia

Zentiva, a.s. Hlohovec Rekonštrukcia osvetlenia a prevádzkového rozvodu silnoprúdu vo viacerých výrobných objektoch, rekonštrukcia trafostaníc a VN rozvodov

Biotika Slovenská Ľupča Meranie a regulácia pre technológiu výroby viacerých produktov

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice obj.809 - Silnoprúd a MaR pre Diskontnú bitúmenačnú linku
obj.30 reaktorová sála bloku "A"- Silnoprúd rekoštrukciu VZT systémov
V2 oprava snímania hladiny reaktora v režime 6.

Atómová elektráreň Mochovce Vyprojektovanie hlavných úsekových rozvádzačov pre blok č.3 a č.4 pre firmu PPA Controll

Bekaert Sládkovičovo Výroba oceľových kordov I.etapa proj.pre stav. povolenie - vybrané SO a PS
Výroba oceľových kordov I.etapa proj.pre realizáciu - Chladiace stanice, Parná kotolňa, Neutralizačná stanica

fotovoltaická elektráreň Jastrabá prívod VN linky + trafostanice

SLK Piešťany systémy riadenia pre VZT systémy, rozvody tepla, chladenie

Semikron Vrbové osvetlenie vybraných výrobných prevádzok, silnoprúdové rozvody

Pharmagal Nitra elektroinštalácia a MaR rozšírenia firmy, proj. pre stavebné povolenie aj realizáciu

... a mnoho ďalších. Máme dlhoročné skúsenosti v danom odbore - 20 rokov.

QR vCard
Elektronická vizitka