Slaboprúdové rozvody

Štruktúrovaná kabeláž
V oblasti slaboprúdových inštalácií vykonávame projektovanie dátových a telefónnych rozvodov v budovách, dnes označovaných ako štruktúrovaná kabeláž. Venujeme sa najmä jej pasívnej časti a to v rozsahu od malých stavieb (napr. rodinný dom) až po veľké inštalácie ako napríklad obchodné centrá, administratívne celky ap. Máme skúsenosti aj v navrhovaní rozvodov optických vedení.

Elektrická požiarna signalizácia
Ďalšou z oblastí slaboprúdových rozvodov, ktorej sa venujeme, je elektrická požiarna signalizácia. Sme vlastníkmi oprávnení navrhovať EPS od viacerých značiek etablovaných v SR a to aj v priestoroch s nebezpečím výbuchu. V portfóliu máme projekty EPS v celom rozsahu, od malých stavieb až po celé výrobné celky, využívajúce niekoľko ústrední EPS prepojených vlastnou komunikačnou sieťou, s diaľkovým prenosom informácií na pult centrálnej ochrany.

Detekcia plynov
Detekcia plynov je dnes už nedeliteľnou súčasťou elektroinštalácie v priestoroch s výbušným prostredím (viď z.z. č.393/2006). V portfóliu máme niekoľko úspešných projektov DP v náročných priemyselných aplikáciách v chemickom priemysle, niektoré vo veľkom rozsahu s počítačovou nadstavbou s vizualizáciou.

QR vCard
Elektronická vizitka