Silnoprúd

Projekty silnoprúdu nízkeho napätia NN (do 1000V)

  • elektroinštalácie budov, osvetlenie, bleskozvod, prevádzkové rozvody silnoprúdu, napájacie rozvody silnoprúdu, prípojky NN
  • projekty silnoprúdu vysokého napätia VN (do 22kV) – sú to VN prípojky, trafostanice

Oblasť aplikácie

  • chemický a farmaceutický priemysel
  • elektrotechnický priemysel
  • jadrové elektrárne
  • hutnícky priemysel
  • automobilový priemysel
  • budovy občianskej vybavenosti a iné

QR vCard
Elektronická vizitka