Meranie a regulácia

Projekty pre systémy efektívneho riadenia spotreby energií pre obytné aj priemyselné budovy, (použitie lokálnych PLC programovateľných automatov s možnosťou pripojenia cez web rozhranie), systémy s diskrétnymi prvkami pre riadenie výrobných procesov s možnosťou napojenia na automatizované spracovanie (ovládacie panely vo velínoch s diskrétnymi regulátormi, zobrazovačmi, a klasickým zapojením).

QR vCard
Elektronická vizitka