Naši pracovníci

Ing. Stanislav Dubrovay, konateľ, vedúci projektant, autorizovaný inžinier SKSI
tel.: 033 736 1947
mobil: 0948 106 471
email: stanislav@dubrovay.sk

Dagmar Dubrovayová, ekonomické a mzdové účtovníctvo, personalistika
tel.: 033 736 1949
email: dagmar@dubrovay.sk

Gabriela Rusová, samostatný projektant
tel.: 033 736 1949
mobil: 0948 110 918
email: rusova@dubrovay.sk

Ing. Stanislav Mikuš, samostatný projektant
tel.: 033 736 1947
mobil: 0948 106 471
email: mikus@dubrovay.sk

Andrej Bošanský, samostatný projektant
tel.: 033 736 1950
mobil: 0911 760 480
email: bosansky@dubrovay.sk

QR vCard
Elektronická vizitka